* Disclaimer

Acceptatie
Deze disclaimer is van toepassing op het volledige gebruik van onze website. Het gebruiken van onze website resulteert in acceptatie van deze disclaimer. Wij raden aan onze website niet te gebruiken indien u niet akkoord bent met (onderdelen van) deze disclaimer.

Privacy en Cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Deze cookies kunnen zowel anoniem informatie verzamelen alsmede gericht zijn op identificatie. Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met onze privacy en cookie voorwaarden.

1 Copyright
Copyright © 2023 - EMM International BV.
EMM International BV bezit alle copyright en andere eigendomsrechten voor deze website, eveneens voor documenten en materialen beschikbaar op deze website. Data die opgeslagen of verwerkt worden voor het gebruik van onze website blijven uw eigendom. EMM verkrijgt een ongelimiteerde licantie om deze data te verwerken voor het gebruik van deze website en elke aanvullende service, alsmede voor statistische doeleinden. EMM heeft het recht deze statistieken (geanonimiseerd) te delen met derde partijen.

Garantie

Wij kunnen geen garantie geven voor de volledigheid en correctheid van de informatie op onze website. Wij kunnen niet garanderen dat alle informatie en documenten volledig up-to-date zijn. Informatie op onze website kan niet langer beschikbaar zijn. Daarom accepteren wij geen aansprakelijkheid voor schrijf- en/of programeringsfouten. EMM International BV behoudt zich het recht voor om te allen tijde delen van deze website te veranderen, verplaatsen en/of verwijderen zonder kennisgeving of verklaring. U heeft geen recht op compensatie wanneer wij besluiten informatie op onze website te wijzigen of verwijderen.

* EMM International BV heeft de informatie op deze website met veel zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kan EMM niet verantwoordelijk gehouden worden voor de informatie afkomstig van EMM of van derde partijen. Deze informatie kan aangepast worden zonder enige kennisgeving. Informatie onder voorbehoud van wijzigingen en geen aansprakelijkheid voor drukfouten. 

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. en vermeld in euro's (€). EMM International BV publiceert adviesprijzen op haar Colad en Hamach websites en catalogus voor specifieke (EU) landen: Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal. Wij publiceren de adviesprijzen slechts ter indicatie. De EMM Resellers binnen en buiten de EU bepalen hun eigen lokale prijzen, waardoor de prijzen voor eindgebruikers kunnen verschillen van land tot land en van reseller tot reseller. Website gebruikers kunnen geen enkel recht ontlenen aan de prijsinformatie op de websites van EMM International BV.

2 Inhoud van derden en gebruikers
Onze website biedt inhoud aan die door derden en/of gebruikers is gegenereerd. U mag niet opzettelijk schadelijke, gewelddadige of expliciete inhoud op onze website plaatsen via deze diensten. Wij behouden ons het recht voor om schadelijke inhoud van derden of door gebruikers gegenereerde inhoud te allen tijde te verwijderen. Meer informatie hierover vindt u in onze algemene voorwaarden.

Alle bijdragen van gebruikers in de vorm van commentaar, recensies of enige andere vorm worden niet geplaatst zonder de inhoud ervan te controleren. Wij verbinden ons ertoe om alle schadelijke inhoud te blokkeren. Als u schadelijke of onwettige inhoud op onze website ziet, neem dan contact met ons op. Als u schadelijke of onwettige inhoud op onze website ziet, neem dan contact met ons op.

Geldigheid
Deze disclaimer kan op elk moment worden herzien. De op enig moment op onze website gepubliceerde disclaimer is de op dat moment geldende disclaimer. Er bestaat geen recht op eerdere bepalingen voor oude disclaimers die niet (meer) op onze website zijn gepubliceerd. indien een van de bepalingen in onze disclaimer door een wettelijk bevoegde autoriteit onwettig wordt bevonden, heeft dit geen invloed op alle andere bepalingen in de disclaimer. Indien een bepaling gedeeltelijk onrechtmatig wordt bevonden, wordt alleen het onrechtmatige en geschrapte deel van die bepaling geschrapt. De rest van de bepaling zal noch geschrapt of niet van toepassing zijn.

Bevoegdheid
Deze disclaimer is opgesteld en wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Pro Planet Proof
Het woordmerk 'PRO PLANET PROOF' wordt door EMM gebruikt binnen haar merken Colad en Hamach en heeft geen enkele relatie met het door SMK geregistreerde kwaliteitslabel 'On the way to PlanetProof'.

3 Gegevens EMM International BV
De eigenaar van deze website, alle bijbehorende materialen & documenten alsmede de merken Colad en Hamach met alle bijbehorende materialen & documenten is:

EMM International BV
Bohemenstraat 19,
8028 SB, Zwolle, The Netherlands
T. +31 (0)38 467 66 00
F. +31 (0)38 467 66 99
E. info@colad.com
W. www.colad.com

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 05047024.

Contact

Contactformulier

Bedankt voor het invullen van ons contactformulier! We zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.