Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw volledige gebruik van onze website. Het gebruik van onze website betekent automatisch dat u deze voorwaarden volledig aanvaardt. Wij raden u aan de website niet te gebruiken als u het niet eens bent met de voorwaarden.

Door u in te schrijven op onze nieuwsbrief of website, materiaal in te dienen op onze website of gebruik te maken van een andere dienst van onze website gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Algemeen gebruik van de website
Alle informatie en documenten op deze website mogen worden gebruikt onder bepaling van deze disclaimer.

U mag onze website nooit gebruiken met de bedoeling of het resultaat schade toe te brengen aan de website en/of de werking en toegankelijkheid ervan, noch onze website gebruiken op een onwettige of illegale manier. Het is verboden onze website te gebruiken voor het kopiëren, hosten, publiceren, gebruiken of verspreiden van materiaal dat kan worden aangemerkt als spyware, een virus of andere kwaadaardige software.

U mag geen acties ondernemen voor het verzamelen van gegevens op onze website, of gegevens die van onze website zijn verzameld gebruiken voor commerciële activiteiten.

Registratie en accounts
Momenteel bieden wij geen mogelijkheid tot registratie op onze website. Wij bieden wel mogelijkheden om inhoud bij te dragen, contact met ons op te nemen of u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Al deze activiteiten kunnen worden uitgevoerd zonder een account of registratie op onze website.

U mag geen van deze opties gebruiken om inhoud bij te dragen, contact met ons op te nemen of u aan te melden voor onze nieuwsbrief met vervalste informatie noch met persoonlijke informatie die toebehoort aan iemand anders dan uzelf.

De door u verstrekte persoonlijke informatie kan worden opgeslagen en gebruikt voor commerciële activiteiten. Wij zullen uw persoonlijke informatie niet delen met derden.

Gebruikersinhoud en copyright
Gebruikersinhoud is alle inhoud die door gebruikers van onze website wordt ingediend. Alle inhoud, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, audiomateriaal, videomateriaal, audiovisueel materiaal, graphics, software en bestanden die op enigerlei wijze bij ons worden ingediend, worden eigendom van EMM International BV met alle eigendomsrechten.

Door het aanleveren van content aan ons verleent u ons onherroepelijk wereldwijd, niet-exclusief en royalty-vrij gebruik, vertaling, distributie en reproductie in alle media waaronder deze en andere websites in eigendom en/of beheer van EMM International BV alsmede andere media die van ons de rechten krijgen om deze content te gebruiken.

Uw inhoud mag niet vals, obsceen, inbreuk makend op enig intellectueel eigendomsrecht, aanzettend tot onwettige activiteiten, inbreuk makend op het recht op privacy, gewelddadig, pornografisch, anderszins expliciet zijn of spam bevatten.

Schending van de voorwaarden
Als u deze voorwaarden schendt of als wij vermoeden dat u deze voorwaarden hebt geschonden, kunnen wij besluiten maatregelen te nemen, waaronder zonder beperkingen een formele waarschuwing, tijdelijke of permanente blokkering van de toegang tot de website, blokkering van uw IP-adres, opschorting of verwijdering van uw account en/of gerechtelijke stappen. Het is verboden de geblokkeerde toegang tot onze website te omzeilen.

Geldigheid
Deze voorwaarden kunnen op elk moment worden herzien. De op enig moment op onze website gepubliceerde voorwaarden zijn de op dat moment geldende voorwaarden. Er bestaat geen recht op voorafgaande bepalingen voor oude voorwaarden die niet (meer) op onze website zijn gepubliceerd.

Indien een van de bepalingen in onze voorwaarden onwettig wordt bevonden door een wettelijk bevoegde autoriteit zal dit geen invloed hebben op alle andere bepalingen in de voorwaarden. Indien een bepaling gedeeltelijk onrechtmatig wordt bevonden, wordt alleen het onrechtmatige en geschrapte deel van die bepaling geschrapt. De rest van de bepaling zal niet worden geschrapt of niet van toepassing zijn.

Bevoegdheid
Deze disclaimer is opgesteld en wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de Nederlandse rechter.

Gegevens EMM International BV
De eigenaar van deze website, alle bijbehorende materialen & documenten alsmede de merken Colad en Hamach met alle bijbehorende materialen & documenten is:

EMM International BV
Bohemenstraat 19, 8028 SB, Zwolle, Nederland
T. +31 (0)38 467 66 00
F. +31 (0)38 467 66 99
E. info@emm.com
W. www.emm.com

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 05047024.

Contact

Contactformulier

Bedankt voor het invullen van ons contactformulier! We zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.