Prywatność i pliki cookie

Polityka prywatności i plików cookie E.M.M. International B.V.

E.M.M International B.V. przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z wymogami określonymi w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) i innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych. To oznacza, że:

 • jasno określamy nasze cele przed przetwarzaniem danych osobowych, korzystając z niniejszej polityki prywatności;
 • ograniczamy gromadzenie przez nas danych osobowych wyłącznie do danych osobowych niezbędnych do uzasadnionych celów;
 • prosimy o wyraźną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w przypadkach, w których wymagana jest Twoja zgoda;
 • podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych i żądamy tego samego od podmiotów, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu;
 • szanujemy prawo do dostępu, poprawiania lub usuwania przechowywanych przez nas danych osobowych.

E.M.M International B.V. jest administratorem danych zgodnie z RODO. W niniejszych informacjach w sprawie polityki prywatności wyjaśniamy, jakie dane osobowe gromadzimy oraz w jakim celu na naszych stronach https://www.emm.com/, https://www.hamach.com/ i https://www.colad.com/. Zalecamy uważne przeczytanie podanych informacji.

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, nasze dane kontaktowe można znaleźć na końcu niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Obsługa zamówień i korzystanie z naszych usług
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu obsługi Twojego zamówienia. W stosownych przypadkach możemy przekazać Twoje dane osobowe firmie wysyłkowej w celu dostarczenia Twojej przesyłki. Możemy również uzyskać informacje dotyczące płatności od banku lub dostawcy karty kredytowej.

W tym celu możemy przetwarzać Twoje:

 • imię i nazwisko;
 • numer telefonu;
 • adres (na fakturze);
 • adres e-mail;
 • dane płatności;

W celu realizacji naszej umowy musimy przetwarzać te dane osobowe. Będziemy przechowywać te dane osobowe do czasu sfinalizowania zamówienia. Niektóre rodzaje danych osobowych będą przechowywane przez dłuższy czas, na przykład w celu spełnienia obowiązków podatkowych dotyczących przechowywania.

Aby korzystać z naszych usług, należy utworzyć konto w E.M.M. W tym celu prosimy o podanie danych osobowych oraz utworzenie nazwy użytkownika i hasła do konta. W tym celu jesteśmy zobowiązani do dodatkowego przetwarzania następujących danych osobowych:

 • nazwa użytkownika;
 • hasło;

Będziemy przechowywać te dane osobowe do momentu zamknięcia konta. Dane te zostaną zachowane, aby nie trzeba było ich ponownie wprowadzać przy każdej wizycie w naszej firmie, a także w celu skontaktowania się z Tobą w sprawie realizacji umowy, w tym fakturowania i płatności, oraz w celu zapewnienia przeglądu zakupionych produktów i usług.

Przekazywanie innym podmiotom

Współpracujemy z innymi organizacjami, które mogą otrzymywać Twoje dane osobowe.

Nie będziemy udostępniać Twoich danych osobowych stronom, które będą dostarczać spersonalizowane reklamy w oparciu o Twoje preferencje i zachowania.

Aby zrealizować Twoje zamówienia, udostępniamy Twoje dane w celu dostawy paczek.

Wysyłka biuletynu
Prowadzimy biuletyn informacyjny, który informuje zainteresowane strony o nowościach, poradach i informacjach dotyczących naszych produktów i usług. Twój adres e-mail zostanie dodany do listy subskrybentów wyłącznie za Twoją zgodą.

W tym celu możemy przetwarzać Twoje:

 • adres e-mail;
 • dane przedsiębiorstwa
 • dane kontaktowe
 • Będziemy przechowywać te dane do momentu rezygnacji z subskrypcji.

W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji naszego biuletynu. Każdy biuletyn zawiera łącze umożliwiające rezygnację z subskrypcji.

Przekazywanie innym podmiotom
Współpracujemy z innymi organizacjami, do których możemy przekazywać Twoje dane osobowe.

Aby udostępniać biuletyn, współpracujemy z:

 • firmą Spotler e-mail marketing, Zoetermeer, Holandia

Kontakt
Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego lub telefonicznie.

W związku z tym możemy wykorzystać Twoje:

 • imię i nazwisko oraz adres;
 • numer telefonu;
 • adres e-mail;
 • inne dane osobowe, które udostępniasz;
 • Robimy to na podstawie Twojej zgody. Możemy przechowywać te informacje do czasu, aż uznamy, że klient jest zadowolony z naszej odpowiedzi.

Promocja
Oprócz treści zawartych na naszej stronie internetowej, możemy również informować Cię o nowych produktach lub usługach za pomocą następujących środków:

 • media społecznościowe
 • e-mail

W każdej chwili możesz sprzeciwić się takiej komunikacji promocyjnej. W mediach społecznościowych możesz nas obserwować lub blokować.

Dane dotyczące lokalizacji
W razie potrzeby poprosimy Cię o zgodę na gromadzenie Twoich danych o lokalizacji (GPS).

Dane dotyczące lokalizacji i inne dane mogą być również zapisywane i przetwarzane przez dostawcę oprogramowania nawigacyjnego/udostępniającego mapy, w tym Google i dane te mogą być również wykorzystywane przez firmy Google lub Apple. Ponieważ nie mamy kontroli nad ich działaniami, zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności danego dostawcy.

Przekazywanie danych osobom trzecim
Z wyjątkiem wyżej wymienionych stron nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych innym firmom ani organizacjom, chyba że jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo (na przykład w celu udzielenia odpowiedzi na formalny wniosek policji dotyczący podejrzenia popełnienia przestępstwa).

Pliki cookie
Na naszych stronach internetowych używamy plików cookie. Pliki cookie to małe pliki, które są przez nas zapisywane na komputerze użytkownika, aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej. Używamy plików cookie, aby nie trzeba było wypełniać informacji przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej lub składaniu zamówień. Możemy również korzystać z plików cookie w celu monitorowania, czy powracasz na nasze strony internetowe. My i inne podmioty używamy plików cookie, aby:

 • zapewnić możliwość korzystania z naszej strony internetowej (techniczne i funkcjonalne pliki cookie);
 • analizować korzystanie przez użytkownika z naszej strony internetowej, aby uczynić ją bardziej przyjazną dla użytkownika (analityczne pliki cookie);
 • określić lokalizację użytkownika na podstawie IP, aby zaoferować prawidłowe, zalecane ceny detaliczne dla jego lokalizacji.

Te pliki cookie zbierają następujące informacje:

 • Adres IP
 • cookie-ID;
 • strona internetowa i zachowania przy klikaniu;
 • odsyłający adres URL

Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej pokazujemy baner, w którym wyjaśniamy, jak działają nasze pliki cookie i prosimy o zgodę na używanie tych plików cookie.

Poniżej znajduje się lista wykorzystywanych przez nas plików cookie oraz ich przeznaczenie:

Nazwa cookie 

Dostawca

Cel

Termin ważności

Typ

Funkcja

_ga

Google

Analityczne

2 lata

HTTP

Informacje statystyczne

_gat_UA-90861837-9

Google

Analityczne

Sesję

HTTP

Informacje statystyczne

_gid

Google

Analityczne

2 dni

HTTP

Informacje statystyczne

Mamy umowy z podmiotami, które umieszczają pliki cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej. Nie kontrolujemy jednak tego, co robią z plikami cookie. Dlatego też zalecamy zapoznanie się z ich oświadczeniami o ochronie danych osobowych.

Włączanie i wyłączanie plików cookie
Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby akceptowała zapisywanie plików cookie wyłącznie za Twoją zgodą. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi przeglądarki. Należy pamiętać, że po wyłączeniu plików cookie wiele stron internetowych nie działa optymalnie.

Usuwanie plików cookie
Większość plików cookie ma termin ważności. Jeśli ustawiono termin ważności, plik cookie jest automatycznie usuwany po upływie tego terminu. Pliki cookie można także usuwać ręcznie przed upływem terminu ważności. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi przeglądarki.

Google Analytics
Korzystamy z usługi Google Analytics w celu śledzenia odwiedzających nasze strony internetowe i uzyskiwania raportów na temat sposobu korzystania przez użytkowników z naszych stron internetowych. Wyraziliśmy zgodę na przetwarzanie danych przez Google. Nie zezwalamy Google Analytics na wykorzystywanie informacji uzyskanych przez Google Analytics do innych usług i anonimizujemy Twoje adresy IP.

Przyciski mediów społecznościowych
Nasza strona internetowa zawiera przyciski mediów społecznościowych, które prowadzą do naszego konta na platformach mediów społecznościowych. Za pośrednictwem tych platform możesz obserwować nas i udostępniać nasze treści. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób platformy mediów społecznościowych przetwarzają Twoje dane osobowe, zapoznaj się z odpowiednimi oświadczeniami dotyczącymi prywatności i plików cookie.

Bezpieczeństwo
Podejmujemy środki bezpieczeństwa w celu ograniczenia nadużyć i nieautoryzowanego dostępu do danych osobowych. Bierzemy odpowiedzialność za bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Odnawiamy nasze środki bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne przechowywanie danych osobowych i śledzić, co mogło pójść nie tak.

Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Osoba ta jest odpowiedzialna za kwestie ochrony prywatności w naszej organizacji. Nasz inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem privacy@colad.com, aby odpowiadać na wszelkie pytania i prośby.

Zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w tym oświadczeniu. Zalecamy regularne sprawdzanie informacji w tym oświadczeniu, aby być na bieżąco ze zmianami.

Kontrola i zmiana Twoich danych
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki prywatności lub chęci przejrzenia, zmodyfikowania lub usunięcia swoich danych osobowych, zawsze możesz skontaktować się z nami.

Masz następujące prawa:

 • Prawo dostępu: masz prawo zobaczyć, jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy na Twój temat;
 • Prawo do sprostowania danych: masz prawo do sprostowania wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych, jeśli informacje te są (częściowo) błędne;
 • Prawo do wniesienia skargi: masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas jego danych osobowych lub w związku z marketingiem bezpośrednim;
 • Prawo do bycia zapomnianym: możesz złożyć u nas wniosek o usunięcie wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych;
 • Prawo do przenoszenia danych: jeśli jest to technicznie możliwe, masz prawo zażądać od nas przekazania przetwarzanych danych osobowych innemu podmiotowi;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: możesz złożyć wniosek o (tymczasowe) ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

W przypadku korzystania z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw, możemy poprosić Cię o zidentyfikowanie się. W związku z tym możemy poprosić Cię o wysłanie wiadomości e-mail z adresu e-mail użytego podczas składania zamówienia. Ponadto możemy poprosić Cię o podanie daty złożenia ostatniego zamówienia. Zwykle odpowiemy na Twoje zapytanie w ciągu jednego miesiąca.

Okres ten może zostać przedłużony, jeśli wniosek zostanie uznany za zbyt skomplikowany lub powiązany z konkretnym obowiązkiem prawnym. Poinformujemy Cię o ewentualnym przedłużeniu tego okresu.

Skargi
Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą wykorzystania przez nas danych osobowych, wyślij wiadomość e-mail ze szczegółami skargi na adres privacy@colad.com. Przyjrzymy się każdej otrzymanej skardze i odpowiemy na nią.

W przypadku niezadowolenia z naszej odpowiedzi masz prawo złożyć skargę do organów ochrony danych osobowych. W Holandii jest to Autoriteit Persoonsgegevens. Formularz do złożenia skargi znajdziesz tutaj: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten.

Dane kontaktowe
E.M.M. International B.V.
Bohemenstraat 19
8028 SB Zwolle
privacy@colad.com
+31 38 4676600

KVK: 05047024

Privacy settings

Kontakt

Formularz kontaktowy

Dzi?kujemy za skontaktowanie si? z nami! B?dziemy skontaktuje si? z Pa?stwem wkrótce.